North Scottsdale Sandsharks Invitational 2021

  • Scottsdale, AZ
  • 1/22/2021-1/24/2021
  • B U7-U15; G U7-U16

Girls U14 U14 Girls A - 11 v 11

Ranking Value: 2990

Flight Champion

North Valley 07G Myernick

Phoenix Rising North Valley
ChampionPRFC NORTH VALLEY 07G MYERNICK (AZ)
FinalistNORTH SCOTTSDALE 07 SANDSHARKS GIRLS (AZ)
Semi-FinalistEAST VALLEY NSFC/FC NSFC 07 GIRLS BLUE (AZ)
Qtr-FinalistFC ARIZONA 07 MENDEZ (AZ)

Bracket Result